Ts.Harndrup tilbyder arbejde med minilæsser Avant 520. 

Opgaver som jordarbejde, udmugning af evt dybstrølse har ingen hindring. 

Tilbehør; Skovl, pallegafler, overfaldsgreb.